שאלה מס' 1 / 10

רמה 1

IMG

חג הביכורים נחוג ב:

30 שניות

נסה שוב